ŠTB vás začala sledovať - Zložky

download cgsi_9f08449ef81b851caf91c3687864a0ed.img

Zoznam priložených súborov