Čo je na papieri, to platí.

spektrum-grafik_dc_einstein.mp3


Zoznam priložených súborov