Nie každý úplatok je iba bonboniéra

downloadcgsi_30e1d56c55aab088b2aebb5f56ada7d6.img

Zoznam priložených súborov