Čo je dobré, netreba meniťZoznam priložených súborov