Zmena začína u každého z násZoznam priložených súborov