Každé dieťa sa môže naučiť programovať - Grantový program ENTER