Škoda Risografiky, 30 rokov v pohybeZoznam priložených súborov