Nie každý úplatok je iba bonboniéra

downloadcgsi_6949fb3090281e7b95cf791c386e60f9.img

Zoznam priložených súborov