Nie každý úplatok je iba bonboniéra

download cgsi_180cbcdfec43dfc8278533ab4d826ede.img

Zoznam priložených súborov