Prvý online diktát

download cgsi_9e469815acfaa2ae077d6a03cb9b327b.img

Zoznam priložených súborov