Nájdeme jednotky medzi nulami

download cgsi_f698bb587aa5d6cb1b8f0f3b63364895.img

Zoznam priložených súborov