Ľudská kreativita žije!

Dokázali sme to všetci spolu na najväčšom evente slovenskej reklamy - Zlatý klinec 2023: AGE OF A.I.

Umelá inteligencia dokáže veľa, ale stáli za ňou ľudia, bez ktorých by sama nič nedokázala. Pozrite sa na nich a na seba vo fotogalérii zo slávnostného večera a v SHOWREELe.

ĎAKUJEME!

**********************************************************

>>> PREDAJ VSTUPENIEK NA GALAVEČER ZLATÝ KLINEC: AGE OF A.I. SPUSTENÝ <<<

>>>>> ZAKÚPIŤ VSTUPENKY TU <<<<<

**********************************************************

VÍŤAZNÉ PRÁCE, KTORÝM POROTA SÚŤAŽE VYGENERUJE OCENENIA ZLATÝ, STRIEBORNÝ A BRONZOVÝ KLINEC SA DOZVIEME UŽ VO ŠTVRTOK 14. SEPTEMBRA V STARS AUDITORIUM NA JUNÁCKEJ 10.

**********************************************************

>>> REGISTRÁCIA PRÁC DO SÚŤAŽE JE UZAVRETÁ <<<

**********************************************************

>>> Naposledy predlžujeme termín do piatka 28.7.2023 <<<
Systém dostal súcitný update a vygeneroval posledné extra dni na prihlášky do Zlatého klinca: AGE OF A.I. 

--------------------------------------------------------------------------------------

>>> V queue sme mali veľa requestov a teda predlžujeme termín na registráciu súťažných prác do 26. júla 2023! <<<

 ------------------------------------------------------------------------------------------

Prihláste svoje najkreatívnejšie práce na Zlatý klinec 2023: AGE OF A.I.

Poďme zistiť, čo vygenerovala ľudská kreativita v reklame - možno aj v spolupráci s umelou inteligenciou - na Slovensku za uplynulý rok!

Dôležité TERMÍNY a INFORMÁCIE:

  • prihlásiť je možné práce a kampane, ktoré boli zverejnené od 1. augusta 2022 až do 30. júna 2023
  • prvoprihlasovatelia a členovia KRAS získavajú zľavu 20% z poplatku za prihlášku
  • DDL a uzávierka pre registráciu prác trvá do 28. JÚLA 2023
  • vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom prebehne 14. septembra v STARS Auditoriu v Bratislave

 

KOMPLETNÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE
Spustenie registrácie prác  14. júla 2023 
Uzávierka (DDL) pre registráciu prác 28. júla 2023
Kontrola prihlásených prác 31. júla - 4. augusta 2023
Hlasovanie poroty (longlist) - online 7.-25. augusta 2023
Zasadanie poroty single channel
ZVEREJNENIE SHORTLIST
11. septembra 2023
Zasadanie poroty multi channel
ZVEREJNENIE SHORTLIST
13. septembra 2023
Verejné prezentácie prác KAMPAŇ 14. septembra 2023
GALAVEČER - vyhlásenie výsledkov Zlatý klinec 2023 14. septembra 2023

Všetky informácie o podmienkach súťaže nájdete v Štatúte súťaže. 

 

UPOZORNENIE:

V zmysle bodu 1.5 Štatútu súťaže je podmienkou prijatia kreatívnych prác do súťaže aj uhradenie príslušných poplatkov do určeného termínu, t.j. do 25. augusta 2023. 
Vstupné poplatky uhrádzajte na účet vyhlasovateľa súťaže (faktúry budú vystavované až dodatočne po uzávierke a kontrole všetkých súťažných prác):

AD AWARDS ASSOCIATION, s.r.o.
Mlynské Nivy 16
821 09 Bratislava
IČO : 357 43 794
IČ DPH : SK2020230014

IBAN: SK54 1100 0000 00294 700 4353
Variabilný symbol = IČO prihlasovateľa
Poznámka: ZK 2023 (názov agentúry - prihlasovateľa) 

 

V prípade otázok k súťaži, prosím, kontaktujte: 
Silvia Cyprichová, silvia.cyprichova@kras.sk, 0907 025 752