Kontakty

KLUB REKLAMNÝCH AGENTÚR SLOVENSKA
Šustekova 51
851 04 Bratislava

Kontaktná osoba:

Silvia Cyprichová
e-mail: silvia.cyprichova@kras.sk
mobil:  0907 025 752 

Technický support
 
Zdeno Kuzmány
mobil: 0911 233 350

Vstupné poplatky uhrádzajte na účet vyhlasovateľa súťaže:

AD AWARDS ASSOCIATION, s.r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava
IČO : 357 43 794
IČ DPH : SK2020230014

Číslo účtu: 000000-2947004353
Kód banky: 1100
IBAN: SK54 1100 0000 00294 700 4353